Spine & Spirit

Authentic Relating - for a world pulsating like one whole healty body

KOM SÄTT DIG HÄR


''Authentic Relating''

Donationsbaserade sessioner i Stockholm. 

En överenskommelse. Som förändrar allt.
Welcome to a love affair with yourself & the everything.

 

INTRODUKTION

Kom sätt dig här.

Här är lugnt och stilla och du får göra vad du vill.
Jag kommer låta dig vara dig. Men inte låta dig vara ifred.
Här ger min närvaro ditt nervsystem en naturlig paus ifrån dina invanda strategier.

Du är hjärtligt välkommen att komma som du är och gå hem lite mer som dig själv.

I all enkelhet, avtäcker vi det vi gömt. Vi står inför varann. I närheten vi saknat.
Rättframhet som renar. Gemenskap som när. Stillhet som återhämtar. Oss till dem vi är.
Tillsammans kan vi födas här.

Det är naturligt. Det är levande. Det är roligt. Det är blottande. Det är klargörande. 

 

”Just by resting into myself accompanied by a person with a relaxed nerve system, I feel how the contracted layers of myself, which I have spent a lifetime hiding away, begin to untangle. Afterwards in my home I started acting in new ways with my family, friends and partner. Instead of aggressively pushing them away, collapsing in fatigue or desperately pulling them towards me, I begun to find myself just being with them, in love.”

"Rekommenderas för den som vill stärka sin autencitet genom att speglas i en kvinna som inte uppmuntrar dina masker, som ser igenom dina mönster och endast söker kärnan i vad som är sant i dig."


 

OM FORMEN

Jag vill välkomna dig till en öppen plats där vårt gemensamma uttryck får visa sig fullt ut. Där vi helt enkelt får vara med varandra.

"Together we can do what we cannot do alone."

Vi inleder med ett samtal och fortsätter därefter med det som är relevant. Med det som ger oss plats. Att komma hit och vara här. 

Jag kommer ansvara för rummet och formen. 
Du ansvarar för dig själv och för att ta dig hit. 
Även Skype och telefon fungerar bra. 

Alla varmt välkomna.


 

BAKGRUND

Vår autentiska interaktion är skapad för att beröra. I en trygg form förstärker vår autenticitet och interaktion oundvikligen kroppens självläkande förmåga, och vårt naturliga uttryck av intimitet och integritet i den här världen.

Här får vi komma ikapp oss själva så att våra vanliga tolkningsmönster krackelerar och vårt undermedvetna vattnas fram och visar sin unika ton, träffsäkerhet och känslighet.

If tension is who you think you should be and who you try to be;
Relaxation is who you are, naturally.


 

EXEMPEL PÅ INSLAG

Autencitetsstärkande samtal och imprints.
Genuinitetsnärande kroppskontakt (beröring,massage,yoga,akupressur,trauma healing).
Resursbyggande övningar att göra på plats/hemma.
Kontinuitetsfördjupande kontakt via telefon och internet.

One-on-one, couples, or group bookings.

 

PAYMENT

Donation: Natural exchange.
''I give what I want to give you, what I am here to give. 
You give what you want to give me, what you are here to give.''

Avboka din session minst 24 timmar innan, annars debiteras en grundavgift på 500 kr, om vi inte kommit överens om något annat.
 

INTENTION

I want to merge the wisdom imprinted in my body, to guide your body into its inherent capacity to heal and live.
By stimulating the energetic, emotional and physical body; the self-vitalizing, self-healing, self-adjusting
capabilities are remembered, redefined and activated and moves you into a state of living beyond your
stories, in a continuously freer form.

You are allowed and encouraged to be who you are and do what you want here.
And I will respond to you genuinly.
One room. Of authentic interaction.

In the moment we create this, we are changed forever.
This is who I am.
This is who you are.
We are here. 
We are alive.